Business Process ^

Et stort antall universiteter og høyskoler i Norge benytter Unit4 ERP som sin ERP-løsning.

Arribatec har i den sammenheng bistått mange av disse virksomhetene med Unit4 ERP relaterte tjenester og tilleggsløsninger. Det har gitt oss en verdifull innsikt og kompetanse i forhold til sektoren, som igjen er en viktig forutsetning for å kunne tilby relevant rådgivning fra Arribatec sin side.

Features & benefits ^

Always online

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Easy documentation

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Critical alerts

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Boost sales

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Business Intelligence

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Security

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Planlegging, oppfølging & analyse ^

Dersom din virksomhet har behov for løsninger som gir bedre planlegging, oppfølging og analyse, kan vi anbefale Hypergene som en del av vår løsningsportefølje.

Talk to sales

GettyImages-869830816
nazarizal-mohammad-v6vISHIoCMs-unsplash
made-from-the-sky-gT4Oj3GtsWs-unsplash
helen-ngoc-n-xBOa3VTGFyU-unsplash-scaled-1.jpg
good-faces-mU8DshSJNfc-unsplash-scaled.jpg

Virksomhetsstyring ^

for universiteter og høyskoler

Kvalitet i samspill med virksomhetsstyring er alltid viktig. Arribatec kan bidra med ett helhetlig verktøy som visualiserer alle prosesser, rutiner, krav og forskrifter din virksomhet må ivareta, for å oppnå strategiske mål innenfor gitte kvalitetskriterier.

Get a free demo

Userfriendly interface ^

Arribatec sine konsulenter innehar både bredde og dybdekompetanse innenfor sine respektive fagområder. Dette, i kombinasjon med lang erfaring i praktisk bruk av Unit4 ERP programvaren hos mange ulike kunder, gjør at Arribatec kan tilby høy kvalitet på sine konsulenter.

Customer stores ^

Get in touch for a free demo ^

Are interested in learning more about our hotel solutions? Let’s talk.