Training & Implementation ^

Et stort antall universiteter og høyskoler i Norge benytter Unit4 ERP som sin ERP-løsning.

Arribatec har i den sammenheng bistått mange av disse virksomhetene med Unit4 ERP relaterte tjenester og tilleggsløsninger. Det har gitt oss en verdifull innsikt og kompetanse i forhold til sektoren, som igjen er en viktig forutsetning for å kunne tilby relevant rådgivning fra Arribatec sin side.

Features & benefits ^

Always online

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Easy documentation

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Critical alerts

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Boost sales

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Business Intelligence

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Security

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Planlegging, oppfølging & analyse ^

Dersom din virksomhet har behov for løsninger som gir bedre planlegging, oppfølging og analyse, kan vi anbefale Hypergene som en del av vår løsningsportefølje.

Talk to sales

GettyImages-869830816
nazarizal-mohammad-v6vISHIoCMs-unsplash
made-from-the-sky-gT4Oj3GtsWs-unsplash
helen-ngoc-n-xBOa3VTGFyU-unsplash-scaled-1.jpg
good-faces-mU8DshSJNfc-unsplash-scaled.jpg

Virksomhetsstyring ^

for universiteter og høyskoler

Kvalitet i samspill med virksomhetsstyring er alltid viktig. Arribatec kan bidra med ett helhetlig verktøy som visualiserer alle prosesser, rutiner, krav og forskrifter din virksomhet må ivareta, for å oppnå strategiske mål innenfor gitte kvalitetskriterier.

Get a free demo

Userfriendly interface ^

Arribatec sine konsulenter innehar både bredde og dybdekompetanse innenfor sine respektive fagområder. Dette, i kombinasjon med lang erfaring i praktisk bruk av Unit4 ERP programvaren hos mange ulike kunder, gjør at Arribatec kan tilby høy kvalitet på sine konsulenter.

Customer stores ^

IB awarded ISO27001

In June 2017, IB was awarded the prestigious ISO 27001 certification, which attests the company’s commitment to information security at every level of the company.

Read more

Get in touch for a free demo ^

Are interested in learning more about our hotel solutions? Let’s talk.